תבואות הארץ תל אביב

תבואות הארץ תל אביב 2018-07-16T11:26:19+00:00

Project Description

תבואות
הארץ

תל אביב

2013

תאריך רכישה

מגרש בשטח של 2.5 דונם, עליו בניין משרדים בשטח
בנוי של כ–5,000 מ"ר אשר נרכש
מכ-50 בעלים ברחבי העולם.

תאריך רכישה – דצמבר 2013

2013

תהליך השבחה

קידום תב"ע חדשה לשינוי ייעוד למגורים לכ-90 יחידות דיור, תוך הגדלה משמעותית של זכויות הבנייה.
השלמת רכישת כל זכויות הבעלות בנכס ורישום זכויות הבעלות החדשות ברשות המקרקעין.

מצב
כיום

נמכר ב-2018