שמואל הנגיד ירושלים

שמואל הנגיד ירושלים 2018-07-15T13:33:42+00:00

Project Description

שמואל הנגיד

ירושלים

2011

תאריך רכישה

מגרש בשטח כולל של כ -600 מ"ר, אליו צמוד מגרש
נוסף בשטח של כ -110 מ"ר. על המגרש
מבנה לשימור בן שלוש קומות

תאריך רכישה: פברואר 2011

2011

תהליך השבחה

קידום תכנית חדשה ל- 35 יח"ד ב – 8 קומות ומסחר בקומת הקרקע, תוך שימור חזיתות המבנה הקיים. התוכנית אושרה במלואה.

מצב
כיום

מכירת הנכס

נמכר בתאריך: אפריל 2015