שדרות חן הרצליה

שדרות חן הרצליה 2018-07-15T13:38:53+00:00

Project Description

שדרות חן

הרצליה

2011

תאריך רכישה

חלקה בשטח של 1,000 מ"ר, עליה
מבנה מסחרי בשטח של
כ- 245 מ"ר

תאריך רכישה: דצמבר 2011

2011

תהליך השבחה

תב"ע להגדלת מספר יח"ד מ- 18 ל- 32 דירות והוספת שטחים מכח תמ"א 38 .

מצב
כיום

מכירת הנכס

נדחו ההתנגדויות והתכנית אושרה למתן תוקף
נמכר בתאריך: אוקטובר 2015