עג'מי יפו

עג'מי יפו 2018-07-15T13:37:47+00:00

Project Description

עג'מי

יפו

2014

תאריך רכישה

מגרש בשטח של כ – 6.5 דונם ביפו. התב"ע בעת
הרכישה הינה לכ–9,000 מ"ר, המיועדים
למסחר ולמגורים.

תאריך רכישה – מרץ 2014

2014

תהליך השבחה

קידום תב"ע מקומית לפיתוח מתחם "שוק האתרוג" ההיסטורי ע"י הגדלת הצפיפות מ-40 יחידות דיור למגוון של כ- 120 יחידות דיור, ובניית תמהיל דירות מגוון, מסחר שכונתי ושטחים פתוחים לרווחת התושבים. פתרון מורכבויות משפטיות אל מול תושבי האזור . התכנית מספקת מענה לצורכי האוכלוסייה המקומית ומעודדת אוכלוסיות חדשות לאזור.

מצב
כיום

נמכר בתאריך: פברואר 2016