סלמה יפו

סלמה יפו 2018-07-15T13:35:55+00:00

Project Description

סלמה

יפו

2009

תאריך רכישה

שני מגרשים במתחם נגה ביפו, בשטח כולל של
כ-3.3 דונם בסביבת מוסכים ומבנים
ישנים המיועדים להריסה

תאריך רכישה – ספטמבר 2009

2009

תהליך השבחה

השבחה: קודמה תב"ע חדשה, בסמכות ועדה מקומית, להגדלת הצפיפות מ – 66 דירות גדולות ל – 131 דירות, בשטח ממוצע של כ – 65 מ"ר תוך המרת שטחי מסחר למגורים ושימור ארבעה מבנים

2010

מצב
כיום

הפרויקט שווק במלואו (NOYA) ומצוי בהליכי בניה מתקדמים

נמכר בתאריך: אוקטובר 2010