מתחם מבשרת ציון

מתחם מבשרת ציון 2019-07-24T13:30:14+00:00

Project Description

מתחם מבשרת

מבשרת ציון

2019

תאריך רכישה

מתחם מרכזי המשתרע על פני שטח של כ-85 דונם ברוטו,
מתוכם כ-50 דונם למגורים, הכולל כ-224 יחידות דיור
בשטח בנייה כולל של כ-16,500 מ"ר.

2019

תהליך השבחה

הקרן תבחן חלופות לפיתוח המתחם ולהשבחתו, ביניהן ניצול זכויות בנייה בלתי מנוצלות
או קידום תב"ע חדשה לתוספת זכויות ולשימושים מעורבים.

מצב
כיום