מרזוק ועזר יפו

מרזוק ועזר יפו 2018-07-15T13:26:39+00:00

Project Description

מרזוק ועזר

יפו

2012

תאריך רכישה

חלקות בשטח של כ – 1400 מ"ר,
המיועדות למגורים ומסחר

תאריך רכישה: יולי 2012

2012

תהליך השבחה

הקרן קידמה הסדר עם חברת עמידר לרישום הזכויות בנכס ובמקביל פעלה להוצאת היתר בניה, במסגרתו הוגדלה הצפיפות ונוספו שטחים. בנוסף, הושג הסדר מול הדיירים המוגנים ולפינוי פולש

כיכר
השעון

מצב
כיום

מכירת הנכס

הפרויקט שווק במלואו ומצוי בהליכים לקראת בניה

נמכר בתאריך: אוקטובר 2013