לינקולן תל אביב

לינקולן תל אביב 2018-07-15T13:25:18+00:00

Project Description

לינקולן

תל אביב

2015

תאריך רכישה

מגרש בשטח של כ–4.5 דונם. על המגרש מבנים בשטח של
כ-8,000 מ"ר אשר שימשו בעבר כמרכזיית תקשורת
ומשרדים של חברת 'בזק'. זכויות הבניה בנכס
בעת הרכישה הינן כ–17,000 מ"ר
לתעסוקה

תאריך רכישה: מאי 2015

2015

תהליך השבחה

קידום תכנית תואמת תא/5000 לבניה מרקמית למגורים של כ-167 יחידות דיור תוך הגדלת היצע הדירות הקטנות, שילוב מסחר והקמת גן ילדים

שימושי ביניים

לינקולן 16- מרחב עשייה עם ערך הינו מתחם פעיל המקדם תרבות, אומנות ועשייה חברתית, תוך יצירת סביבה מעוררת הפרייה הדדית והשראה. מקום מפגש בין אנשים, מיזמים ואירועים לקהילה – בית לארגונים חברתיים, גופי תרבות, עמותות ויוזמות חברתיות היוצרות מציאות משופרת והשפעה חיובית.

מצב
כיום