יהודה ימית יפו

יהודה ימית יפו 2019-11-28T12:09:47+00:00

Project Description

יהודה ימית

יפו

2017

תאריך רכישה

מגרש בגודל של כ–4.8 דונם בנמל יפו בסמוך לים. ייעוד
הנכס בעת הרכישה לכ-60 יחידות דיור או
מלונאות וכ- 850 מטר מסחר

תאריך רכישה: אפריל 2017

2017

תהליך השבחה

קידום תכנית חדשה במסגרת תא 5000 להגדלת זכויות הבניה ותוספת יחידות הדיור לצד שימושים נוספים כגון מלונאות ומסחר

מצב
כיום