חוף הצוק תל אביב

חוף הצוק תל אביב 2018-07-15T13:27:18+00:00

Project Description

חוף הצוק

תל אביב

2015

תאריך רכישה

מגרש בבעלות פרטית המשתרע על פני שטח של כ-20 דונם
בחוף הצוק בצפון תל אביב. על חלק מהמגרש בנוי
כיום מלון דירות West הכולל 163 יחידות,
בשטח של כ-13,000 מ"ר ברוטו.

תאריך רכישה: נובמבר 2015

2015

תהליך השבחה

קידום תכנית אשר תסדיר הפרדת שימושי המלונאות והמגורים בין המבנים השונים. במסגרת התכנית שינוי הבינוי וביטול הזכות הקיימת לבניית קוטג'ים בקו החוף והתרת בניית בית מלון בחזית המערבית הצפונית כך שייסוג מזרחה ולא יחצה את קו ה- 100 מ' העדכני מחוף הים, תוך מסירת/הפקעת 4 דונם בחזית המערבית הפונה לים לטובת פיתוח הפארק החופי העתידי של תל-אביב

מצב
כיום