התחייה תל אביב

התחייה תל אביב 2018-07-15T13:28:45+00:00

Project Description

התחייה

תל אביב

2017

תאריך רכישה

הממכר משתרע על פני שטח של כ–4 דונם.
ייעוד הנכס כיום הינו לתעשייה

תאריך רכישה: אפריל 2017

2017

תהליך השבחה

קידום תכנית חדשה לשינוי ייעוד הקרקע למגורים ותעסוקה וכן להגדיל משמעותית את זכויות הבניה

מצב
כיום