הרכבת תל אביב

הרכבת תל אביב 2018-07-15T13:32:19+00:00

Project Description

הרכבת

תל אביב

2010

תאריך רכישה

שני מגרשים בבעלות פרטית, בשטח כולל של
1.4 דונם. על המגרש מצוי
מבנה חד קומתי

תאריך רכישה: אפריל 2010

2010

תהליך השבחה

פתרון בעיות קנייניות ומשפטיות

מצב
כיום

מכירת הנכס

אושרה תכנית חדשה בעירוב שימושים

נמכר בתאריך: אוגוסט 2013