בר יהודה חיפה

בר יהודה חיפה 2018-07-15T13:24:35+00:00

Project Description

בר יהודה

חיפה

2014

תאריך רכישה

מגרש בשטח של כ-19.2 דונם, הכולל שטח בנוי של
כ-10,200 מ"ר המשמש מרכז לוגיסטי
של חברת בזק

תאריך רכישה: יוני 2014

2014

תהליך השבחה

מקודמת תב"ע לשינוי יעוד המתחם לשימושים מעורבים הכוללים: מגורים , מסחר, תעסוקה, תוך הגדלה משמעותית של זכויות הבנייה. התכנון העתידי צפוי לכלול בניה למגורים של כ -500 יח"ד

מצב
כיום