בית מרס תל אביב

בית מרס תל אביב 2019-07-17T12:31:14+00:00

Project Description

בית מרס

תל אביב

2019

תאריך רכישה

הנכס מהווה מבנה תעסוקה בשטח כולל של כ-9,400 מ"ר,
הבנוי על חלקה בשטח של כ-3.6 דונם.

2019

תהליך השבחה

תכנון וקידום תב"ע חדשה להגדלת הזכויות ושינוי הייעוד.

מצב
כיום