בית השקם הישן פתח תקווה

בית השקם הישן פתח תקווה 2018-09-06T08:05:18+00:00

Project Description

בית השקם
הישן

פתח תקווה

2016

תאריך רכישה

שטח של כ – 2,600 מ"ר ועליו מבנה של
כ–2,000 מ"ר

תאריך רכישה: דצמבר 2016

2016

תהליך השבחה

קידום תב"ע חדשה להגדלת זכויות הבניה לשימושים מעורבים של מגורים ומסחר, בשיתוף הבניין הסמוך ויצירת כיכר עירונית חדשה.

מצב
כיום