בית העיתונאים תל אביב

בית העיתונאים תל אביב 2018-07-15T13:23:05+00:00

Project Description

בית
העיתונאים

תל אביב

2015

תאריך רכישה

שטח של כ–3.7 דונם הכולל זכויות בניה למגורים
ותעסוקה של כ – 15,000 מ"ר.
תב"ע בעת הרכישה: מגורים
ותעסוקה.

מידע כללי

שטח של כ – 3.7 דונם הכולל זכויות בניה למגורים ותעסוקה של כ – 15,000 מ"ר . תב"ע בעת הרכישה: מגורים ותעסוקה. במתחם קיימים מספר מבנים, כאשר בחזיתו נמצא מבנה "בית סוקולוב", המוגדר כמבנה לשימור ובעורפו מבנה המשמש את דובר צה"ל.

תאריך רכישה: אפריל 2015

2015

תהליך השבחה

תהליכי השבחה קנייניים ותכנוניים במטרה למצות את הפוטנציאל הגלום בנכס, לרבות הגדלה של היצע ומגוון דירות למגורים

מצב
כיום