אזור התעשייה אזור

אזור התעשייה אזור 2018-07-15T13:29:25+00:00

Project Description

אזור
התעשייה

אזור

2017

תאריך רכישה

מגרש בשטח של כ–37 דונם,
בייעוד לתעשייה

תאריך רכישה: פברואר 2017

2017

תהליך השבחה

הקרן מקדמת תכנית חדשה לשינוי ייעוד הקרקע למגורים, מסחר ותעסוקה. התוכנית החדשה תכלול הגדלה משמעותית של אחוזי הבניה.

מצב
כיום