אימפקט

אימפקט 2019-06-25T13:04:03+00:00

השבחה המשלבת תוכן וראייה חברתית-סביבתית

בחירת
נכס

בחינת היסטוריית הנכס
ושילוב היבטים חברתיים וסביבתיים בהחלטת הרכישה

תכנון
עתידי

בחינת תועלות הציבור לטווח הארוך ותכנון המתחשב בצרכים החברתיים והסביבתיים

שימושי
ביניים

בחינת תועלות הציבור לטווח הקצר ופיתוח מיזמים ושיתופי פעולה המתחשבים בסביבת הנכס

מימוש
ומסירה

בחינת אתיקה ומוניטין של הרוכשים במטרה לשמר את הקווים המנחים של התכנון בשינוי הייעוד

האחריות וההזדמנות בתהליך ההשבחה

שינוי ייעוד של נכס הוא תהליך המשפיע באופן משמעותי לטווח הקצר והארוך
על המרקם האנושי, חברתי, תעסוקתי ואקולוגי של הנכס וסביבתו.
לקרן ריאליטי יש הזדמנות להשפיע לטובה על הקהילה והסביבה של כל נכס שבבעלותה,
כחלק מהתנהלות אחראית ומקצועית התומכת בתפיסת עולמה.

תפיסת העולם של קרן ריאליטי דוגלת בערכים של אמון, רעות, כבוד הדדי והתפתחות.

פרויקטים נבחרים

רובע 9

מיזם קהילתי חברתי בתל אביב

ארט 9

מיזם אמנות בתל אביב