משאבי אנוש ותפעול

משאבי אנוש ותפעול 2020-01-13T12:48:50+00:00
מעין גביש
מנהלת משאבי אנוש ותפעול
ענבל פרידמן
מנהלת משרד
טל בונפיל
מזכירה