כספים

כספים 2020-01-13T12:47:59+00:00
רו''ח ליאור פישר
מנהל כספים
רו''ח אבידן רובין
חשב
שרית מנצור
מנהלת חשבונות בכירה
רבקה מרדכי
מנהלת חשבונות