חוף הצוק, תל אביב

  המגרש, בבעלות פרטית, בשטח של כ – 20 דונם, בפינת הרחובות סאמט שמעון והרצל רוזנבלום, תל אביב.
על חלק מהמגרש בנוי כיום מלון דירות West הכולל כ – 161 יחידות דיור (ב-13 קומות), בשטח של כ – 13,000 מ"ר ברוטו. התב"ע הנוכחית מאפשרת בנוסף למבנה הקיים בניה נוספות בשטח של כ – 18,000 מ"ר ברוטו.
המתחם, שייעודו הנוכחי למלונאות ונופש, הינו בעל פוטנציאל השבחה משמעותי.