תבואות הארץ, תל אביב

בניין משרדים הממוקם בלב שיכון דן, שכונת מגורים יוקרתית בצפון ת"א
נכס בבעלות פרטית, ייחודי לסביבה בשל גודלו - 2.5 דונם. שטחו הבנוי כ-  5,000 מ"ר
מקודמת תב"ע לשינוי ייעוד למגורים עם אפשרות למסחר, תוך הגדלה משמעותית של זכויות הבנייה
פעולות השבחה נוספות יבוצעו בהתאם למגמת העירייה ולצרכי האוכלוסייה המקומית
הנכס מושכר במלואו ומניב הכנסות של כ - 2.8   מיליון ₪ בשנה