מתחם נווה אילן

מתחם בשטח של כ - 60 דונם הכולל משרדים ואולפנים המתפרשים על שטח בנוי של כ - 30,000 מ"ר בלבד
מניב תשואה שנתית משכירות של כ -7%
במסגרת תהליך ההשבחה ימומשו זכויות הבניה שאינן מנוצלות ותקודם תב"ע להגדלת זכויות הבניה למסחר ותעסוקה
בכוונת הקרן למתג  מחדש את המתחם כקריית תקשורת, פנאי ובילוי הגדולה בישראל