לינקולן, תל אביב

 

 

מגרש בשטח של כ - 4.5 דונם, הממוקם ברחוב לינקולן 16, בסמוך למפגש הרחובות מנחם בגין, קרליבך ויצחק שדה
על המגרש מספר מבנים אשר שימשו בעבר כמרכזיית תקשורת ומשרדים של חברת 'בזק' ושטחם הכולל כ - 7,850 מ"ר, מחציתם שטחים תת קרקעיים 
זכויות הבניה בנכס כיום הינן כ - 17,000 מ"ר 
בכוונת הקרן לקדם תב"ע חדשה לשינוי ייעוד לשימושים מעורבים, תוך הגדלה משמעותית של זכויות הבניה