בית העיתונאים, תל אביב

משתרע על פני שטח של כ - 3.7 דונם וכולל זכויות בניה למגורים של כ - 14 אלף מ"ר
על הנכס קיימים מספר מבנים, כאשר בחזיתו נמצא מבנה "בית סוקולוב", המוגדר כמבנה לשימור ובעורפו מבנה שהושכר ללשכת העיתונות הממשלתית
בכוונת הקרן לקדם תכנית חדשה להוספת זכויות למגוון שימושים בהם משרדים ומלונאות, מעבר לזכויות הקיימות לבניית כ -95 יח"ד
תהליכי ההשבחה יעשו בהתאם לתכנית המתאר של תל אביב