הרב קוק, הרצליה

 חלקה בשלמות בשטח של 4 דונם ברח' הרב קוק, אשר שימשה בעבר כמרכזיה של חברת בזק
על החלקה מבנה בן 3 קומות ומרתף בשטח בנוי של כ - 2,500 מ"ר
מקודמת תב"ע חדשה לשינוי יעוד המתחם למגורים, תוך הגדלה של זכויות הבנייה ואפשרות לצירוף החלקה הצמודה לתכנית החדשה
לאחרונה התקבל אישור הועדה המקומית לתכנית החדשה הכוללת כ -112 יח"ד בתמהיל מגוון
הנכס מושכר ומניב הכנסות של כמיליון ₪ בשנה