בית השקם, פתח תקווה

רכישה : 2016

הממכר משתרע על פני שטח של כ – 2,600 מ"ר עליו מבנה הכולל קומת מרתף, קומת כניסה וקומת גלריה בשטח כולל של כ – 2,000 מ"ר.
כמו כן, בנכס כ – 2,800 מ"ר זכויות לא מנוצלות למגורים, לבניית ארבע קומות נוספות (23 יח"ד) בייעוד למגורים.