דונולו הרופא, יפו

 

 

נכס בשטח של כ - 6.5 דונם במתחם עג'מי שביפו
מקודמת תב"ע להגדלת הצפיפות ושטחי המגורים, תוך המרת שטחי מסחר
זכויות הבנייה יכללו כ - 100 יח"ד בתמהיל מגוון
פעולות ההשבחה בהתאם למגמות התכנון העירוניות ולצרכי האוכלוסייה המקומית