קרן ריאליטי שמחה לבשר על רכישת מתחם בית העיתונאים בתל אביב תמורת 172 מליון ש"ח

24.12.14

הנכס נרכש בשותפות עם חברת הפניקס (חלק ריאליטי כ -66% וחלק הפניקס כ -33%) לאחר הזמנה להציע הצעות שפרסמה אגודת העיתונאים ולאחר מו"מ ממושך ומורכב. בכוונת הרוכשים לפעול להשבחת המתחם, תוך מיצוי הפוטנציאל בהתאם לתכנית המתאר, ולקדם תכנית חדשה לתוספת זכויות למגוון שימושים בהם משרדים ומלונאות, מעבר לזכויות הקיימות לבניית כ- 95 דירות מגורים.