​קרן ריאליטי מכרה את הנכס בשכונת עג'מי ביפו

10.03.16

קרן ריאליטי שמחה לבשר על מכירת הנכס ברחוב דונולו הרופא בשכונת עג'מי בתל אביב. הנכס נרכש במכרז של רשות מקרקעי ישראל, ביולי 2013.
במסגרת פעולות ההשבחה פעלה הקרן לקידום תב"ע חדשה, בסמכות ועדה מקומית, להגדלה משמעותית של מספר יחידות הדיור. במקביל לאמור, קיבלה הקרן אישור מרשות מקרקעי ישראל לפיו, בכפוף לאישור התוכנית החדשה וביצוע פרצלציה בשטח, יהא ניתן לרשום את הזכויות בקרקע