קרן ריאליטי רכשה את מתחם בזק ברחוב לינקולן בתל אביב

01.06.15

קרן ריאליטי שמחה לבשר על רכישת  מתחם בזק לינקולן בתל אביב. את הרכישה ביצעה הקרן יחד עם משקיע ישראלי פרטי, בעסקה משותפת ובחלקים שווים (50%-50%). על הנכס חלה כיום תב"ע לתעסוקה ובכוונת הקרן לפעול להשבחתו, בין היתר באמצעות קידום תב"ע חדשה, בהתאם לתכנית המתאר של תל אביב, לשימושים מעורבים תוך  הגדלה ניכרת של זכויות בניה.