פרויקט ביאליק רמת גן  

הנכס: ממוקם ברחוב ביאליק 23 - 25 פינת רחוב הנגיד 1 ברמת גן וכולל שתי חלקות בשטח כולל של כ - 1.4 דונם, עליהן מבנה מרכזייה של חברת בזק בן 3 קומות בשטח בנוי של כ - 1500 מ"ר. זכויות הבנייה הנוכחיות בנכס הינן בהיקף של 120% ב - 4 קומות, בתוספת שתי קומות מרתף.
 
מה באזור: הנכס ממוקם באזור מרכזי ומבוקש בעיר, המצוי בפיתוח סביבתי מלא. סביבת הנכס מאופיינת בבנייני מגורים, מבני ציבור, מבנה העירייה ומוסדותיה ומבנים מסחריים אשר קיים להם ביקוש גבוה אל מול מחסור חמור בהיצע שטחים חדשים. עיריית רמת גן תומכת בקידום תכנית חדשה לשינוי יעוד הנכס למגורים ומסחר.

המטרה ופעולות מתכוננות: הקרן פועלת לקבלת היתר לשימוש חורג למסחר, אשר יאפשר הנבה משמעותית מהנכס. כמו כן, פועלת לקידום תב"ע חדשה לשינוי יעוד למסחר ומגורים והגדלה משמעותית של זכויות הבניה.

חזרה לעמוד פרוייקטים >>